The Organizing Committee

Chairman: dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Deputy Chairman: dr Alicja Bobrowska (Uniwersytet Warszawski)
Secretary: mgr Danuta Klimkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Bąkowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Grzegorz Gajek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr inż. Ewa Jagoda (Uniwersytet Warszawski)
dr Anna Lejzerowicz (Politechnika Warszawska)
dr inż. Tomasz Łątka (Uniwersytet Warszawski)
dr Dominik Łukasiak (Uniwersytet Warszawski)
mgr inż. Urszula Tomczak (Politechnika Warszawska)