The Scientific Committee

Chairman: prof. dr hab. Ewa Krogulec (Uniwersytet Warszawski)
Deputy Chairman: dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Mirosława Bukowska (Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy)
dr hab. inż. Jerzy Cieślik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Andrzej Domonik (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
dr Maurizio Ercoli (Università degli Studi di Perugia)
dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Tomasz Falkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz (Politechnika Warszawska)
dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Konon (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Jan Król, prof. PW (Politechnika Warszawska)
dr hab. Paweł Łukaszewski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Mariusz Majdański, prof. IGF PAN (Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Leszek Marks (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Mieszkowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Zenon Pilecki (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr Jean Poesen (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska (Politechnika Warszawska)
prof. Piotr Tuchołka (Université de Paris Sud)
dr hab. Piotr Zawrzykraj (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel (Politechnika Warszawska)
dr hab. Bogdan Żogała (Uniwersytet Śląski)