Czasopisma

Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjncyh w następujących czasopismach (poniżej podano adresy stron czasopism ze wskazówkami dla autorów):
Termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych jest indywidualny dla każdego z czasopism: