Warsztaty

Warsztaty są integralną częścią całego GeoSym2022.
Warsztaty odbędą się 29 września 2022 r. ostatniego dnia Geosympozjum.

Rejestracja uczestnictwa w warsztatach otwarta:
30 czerwca 2022 – termin przedłużony do 16 sierpnia 2022 lub do wypełnienia limitu miejsc.

Uczestnicy otrzymają Certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Warunkiem udziału w warsztatach jest jednoczesna rejestracja uczestnictwa w GeoSym2022 poprzez „GeoSym2022 – formularz rejestracyjny” oraz „GeoSym2022-Warsztaty – formularz rejestracyjny”.

UWAGA: Informujemy, że można wziąć udział w jednym panelu warsztatów, gdyż będą się one odbywały równolegle.

Warsztaty nr 1
BADANIA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH, METODY REMEDIACJI*
Ideą przeprowadzenia niniejszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z pojęciem remediacji i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wybranymi metodami remediacji. Dodatkowo przeprowadzone zostanie studium przypadku od momentu określenia, czy na przedmiotowej działce mogło wystąpić zanieczyszczenie i jeśli tak, jak zaprojektować badania chemiczne gruntu w celu ustalenia i okonturowania zanieczyszczeń, jak przeprowadzić procedurę ustalenia planu remediacji oraz jak wykonać remediację wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów.
Uwaga: Każdy z uczestników powinien mieć kalkulator lub telefon z kalkulatorem.

Prowadzący: Ewa Iwanicka, Sylwia Janiszewska (firma REMEA)
Limit miejsc: 30 osób
Czas trwania warsztatów: 4 godz.

Warsztaty nr 2
SKANING 3D*
Celem warsztatów jest zapoznanie się z wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi zastosowaniami skaningu laserowego (TLS). Uczestnicy poznają zasady wykonywania pomiarów, lokalizacji stanowisk, różne metody rejestracji skanów oraz sposoby pozyskiwania różnego rodzaju wyników na podstawie chmury punktów.

Prowadzący: Mariusz Adamczak, Łukasz Przedpełski (firma Geocartis Sp.z o.o.)
Limit miejsc: 10 osób
Czas trwania warsztatów: 4 godz.

Warsztaty nr 3
WARSZTATY GEORADAROWE*
Warsztaty z metody georadarowej z zastosowaniem oprogramowania WAVE do przetwarzania oraz interpretacji danych. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie aparatura georadarowa, którą w zależności od warunków atmosferycznych uczestnicy będą mogli wykonać pomiary w pobliżu Centrum. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną możliwości przetwarzania specjalistycznego oprogramowania WAVE, dzięki któremu uczestnicy będą mogli również sami przeprowadzić przetwarzanie zarejestrowanych danych. Dodatkowo podczas warsztatów zaprezentowane zostaną nowe możliwości prezentacji oraz interpretacji wyników georadarowych.

Prowadzący: Jarosław Majewski (firma Subgeo)
Limit miejsc: 12 osób
Czas trwania warsztatów: 4 godz.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w oferowanych warsztatach.