Kontakt

Adres e-mail:
geosympozjum@uw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Fax.: 22  55 40 001
z dopiskiem „GeoSym2022

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Ewa Krogulec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
mgr Danuta Klimkiewicz

Sponsorzy i Wystawcy:
dr Dominik Łukasiak