Poprzednie edycje

 • IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych w 2022 r. (GeoSym2022)
  (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), 26-29.09.2022 r.)
  [książka abstraktów-2022]
 • III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych w 2018 r.
  (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), 11-13.04.2018 r.)
  [książka abstraktów-2018]
 • II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych w 2016 r.
  (Warszawa, 07-08.04.2016 r.)
  [książka abstraktów-2016]
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych w 2014 r.
  (Warszawa, 04.04.2014 r.)
  [książka abstraktów-2014]