Patronat Honorowy

JM Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
****

JM Rektor
Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
****

JM Rektor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
****

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski
****

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Żuchowski
****

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska
Dr hab. Piotr Zawrzykraj

****