Tematyka

Bieżąca edycja Sympozjum obejmie zagadnienia:

  • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego
  • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne
  • Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk
  • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych
  • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego
  • Geoparki, geoedukacja, geoturystyka
  • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich
  • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego
  • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich
  • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem